TV& VIDEO

dung hòa

Phải làm sao khi không thích mẹ chồng?

Phải làm sao khi không thích mẹ chồng?

 “Quan hệ của tôi với mẹ chồng chưa bao giờ tốt đẹp, bà luôn cay nghiệt với tôi từ lời nói đến hành động dù tôi đã luôn cố gắng. Vậy tôi có nên nói với ông xã rằng tôi không thích bà?”.