dừng hoạt động ngoài trời

Giao diện thử nghiệm VTVLive