TV& VIDEO

đứng lên

Hôn mê vì nghẹn khi thi ăn kẹo

Hôn mê vì nghẹn khi thi ăn kẹo

Một người đàn ông Canada đang tham gia cuộc thi ăn uống thì nghẹt thở và rơi vào tình trạng hôn mê.