TV& VIDEO

dựng lều

Canada: hỏa hoạn tại nhà dưỡng lão

Canada: hỏa hoạn tại nhà dưỡng lão

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một viện dưỡng lão ở tỉnh Quebec, miền Đông Canada, khiến ít nhất 3 người chết và 30 người mất tích.