TV& VIDEO

đứng lớp

Đổi mới sách giáo khoa: Áp lực cả thầy lẫn trò!

Đổi mới sách giáo khoa: Áp lực cả thầy lẫn trò!

 Mỗi lần chương trình sách giáo khoa thay đổi, nhiều người lại không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi những hạn chế bất cập trong đào tạo ở các lần thay đổi trước đó.