dừng phương tiện để kiểm soát

Giao diện thử nghiệm VTVLive