dùng quá liều

Ðề phòng tai biến khi dùng thuốc kháng giáp carbimazol

Ðề phòng tai biến khi dùng thuốc kháng giáp carbimazol

Carbimazol là một thuốc kháng giáp, nhưng không ức chế tác dụng của hormon giáp đã hình thành trong tuyến giáp hoặc có trong tuần hoàn, không ức chế giải phóng hormon giáp cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả của hormon giáp đưa từ ngoài vào. Do đó, carbimazol không có tác dụng trong điều trị nhiễm độc do dùng quá liều hormon giáp.