dừng việc cho nhập cư

Giao diện thử nghiệm VTVLive