TV& VIDEO

được điểm cao

Chậm nhất ngày 18/6 có kết quả thi tốt nghiệp THPT

Chậm nhất ngày 18/6 có kết quả thi tốt nghiệp THPT

 Theo lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, việc tổ chức chấm thi sẽ bắt đầu từ ngày 6/6 và chậm nhất ngày 18/6 công bố kết quả tạm thời của kỳ thi tốt nghiệp THPT.