TV& VIDEO

dược học

Trường ĐH Y đầu tiên có điểm chuẩn

Trường ĐH Y đầu tiên có điểm chuẩn

 Trường ĐH Y Thái Bình là trường Y đầu tiên công bố điểm chuẩn. Theo đó, ngành cao điểm nhất là Bác sĩ đa khoa với 25,5 điểm.