TV& VIDEO

đuổi chim ở sân bay

Dự án “đuổi chim” nghìn tỷ của ACV: Nhiều khả năng phải dùng vốn xã hội hóa

Dự án “đuổi chim” nghìn tỷ của ACV: Nhiều khả năng phải dùng vốn xã hội hóa

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nhiều khả năng dự án đuổi chim nghìn tỷ của ACV sẽ phải dùng tới nguồn vốn xã hội hóa.