TV& VIDEO

dưới chuẩn

ACB "đánh tiếng" bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

ACB "đánh tiếng" bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC

 Tổ chức tín dụng đầu tiên, được đánh giá là tương đối lành mạnh, đã lên tiếng về khả năng bán lại cho nợ xấu VAMC khoảng 1.500 tỷ đồng, đó là ACB.