TV& VIDEO

dương bản

Helmut Film Scanning: Phần mềm scan phim ấn tượng trên Android

Helmut Film Scanning: Phần mềm scan phim ấn tượng trên Android

 Là một tín đồ nhiếp ảnh và ưa thích sự hoài cổ của ảnh phim, chắc bạn sẽ cảm thấy khá hài lòng khi tiết kiệm được thời gian scan bằng cách sử dụng ứng dụng của Android sau đây.