TV& VIDEO

đường biểu

Anh Thơ - Trọng Tấn tinh tế trong "Tình ta biển bạc đồng xanh"

Anh Thơ - Trọng Tấn tinh tế trong "Tình ta biển bạc đồng xanh"

Được xem là cặp đôi nghệ sĩ trẻ hát nhạc truyền thống, Trọng Tấn và Anh Thơ - hai ca sĩ của dòng nhạc cách mạng, sẽ cùng xuất hiện trong liveshow Tình ta biển bạc đồng xanh vào ngày 16/10, tại Hà Nội.