TV& VIDEO

đường Bưởi

Người dân Hà Nội trồng rau sạch trong hộc bê tông bờ kè

Người dân Hà Nội trồng rau sạch trong hộc bê tông bờ kè

VTV.vn - Người dân ở Hà Nội đã có sáng kiến tận dụng những lỗ nhỏ trong hộc bê tông bờ kè của một tuyến đường để trồng những vườn rau sạch xanh ngắt.