TV& VIDEO

đường cao su

Độc đáo công nghệ đường cao su tạo ra điện tại Italy

Độc đáo công nghệ đường cao su tạo ra điện tại Italy

Các kỹ sư tại Italy đã tìm ra giải pháp khắc phục ô nhiễm và tái tạo năng lượng từ xe hơi thành nguồn năng lượng xanh bằng công nghệ lát đường cao su. Phát minh này không chỉ sản xuất ra điện mà còn giúp đảm bảo an toàn giao thông.