đương đầu

Ukraine bổ nhiệm 3 vị trí trọng yếu trong Chính phủ

Ukraine bổ nhiệm 3 vị trí trọng yếu trong Chính phủ

Quốc hội Ukraine hôm 19/6 đã phê chuẩn các vị trí chủ chốt trong Chính phủ theo đệ trình của Tổng thống Petro Poroshenko.