TV& VIDEO

đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Đóng điện nghiệm thu công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

Đóng điện nghiệm thu công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu

VTV.vn - Ngày 14/10, đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu đã chính thức đóng điện và hoàn thành nghiệm thu, vượt tiến độ 16 ngày so với yêu cầu.