TV& VIDEO

đường dây trộm cắp

Triệt xóa đường dây trộm cắp cước viễn thông

Triệt xóa đường dây trộm cắp cước viễn thông

Tổng cục An ninh - Bộ Công an, phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông và Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa 1 đường dây trộm cắp viễn thông quốc tế quy mô lớn.