TV& VIDEO

đường dây vận chuyển

Ngăn chặn nạn lâm tặc vận chuyển gỗ lậu bằng xe gắn máy tại Quảng Nam

Ngăn chặn nạn lâm tặc vận chuyển gỗ lậu bằng xe gắn máy tại Quảng Nam

VTV.vn - Ngành kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng vận chuyển gỗ lậu bằng xe gắn máy nhằm lập lại trật tự trên lĩnh vực này.