TV& VIDEO

đường sắt

Trung Quốc: Xuất hiện tập đoàn đường sắt khổng lổ

Trung Quốc: Xuất hiện tập đoàn đường sắt khổng lổ

Mới đây, hai nhà sản xuất tàu hỏa lớn của Trung Quốc là CSR và CNR đã lên kế hoạch sát nhập thành một tập đoàn khổng lồ với giá trị lên tới 26 tỷ USD.