TV& VIDEO

đường sinh dục

Hiệu quả trong phối hợp chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hiệu quả trong phối hợp chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Nữ hộ sinh Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viên Trung ương Huế tổ chức nghiên cứu can thiệp về công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho chị em phụ nữ, đặc biệt là về các bệnh viêm đường sinh dục.