TV& VIDEO

Đường Võ Nguyên Giáp

Chưa thể di chuyển cây xanh tại đường Kim Mã

Chưa thể di chuyển cây xanh tại đường Kim Mã

VTV.vn - Đơn vị được giao thực hiện di chuyển hàng cây trên đường Kim Mã - Núi Trúc cho biết, chưa di chuyển được cây xanh nào trong ngày đầu thực hiện công việc.