TV& VIDEO

dứt áo

Luis Suarez và cái kết thảm của các tiền đạo dứt áo rời Liverpool

Luis Suarez và cái kết thảm của các tiền đạo dứt áo rời Liverpool

Việc Suarez chuyển tới Nou Camp chỉ còn là vấn đề thời gian và giờ là lúc để nhìn lại quá khứ nhằm đoán định số phận của chàng tiền đạo răng thỏ này.