TV& VIDEO

duy tu

Nhức nhối tình trạng đập phá dãy phân cách để băng qua đường

Nhức nhối tình trạng đập phá dãy phân cách để băng qua đường

Mới đây, lại tiếp tục xuất hiện tình trạng đập phá dãy phân cách trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long để làm lối đi ngang qua đường.