ế ẩm

Doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm đạt chuẩn lao đao

Doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm đạt chuẩn lao đao

Việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn không chỉ gây mất an toàn cho chính người tham gia giao thông mà còn khiến các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm chân chính cũng bị ảnh hưởng nặng nề do sản phẩm không tiêu thụ được.