TV& VIDEO

e ấp

“Nữ hoàng catwalk” Jay Alexander “bắt bài” thí sinh VNTM

“Nữ hoàng catwalk” Jay Alexander “bắt bài” thí sinh VNTM

Trong một thời gian ngắn làm việc, “nữ hoàng catwalk” Jay Alexander đã nhận rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng thí sinh Vietnam's Next Top Model.