ễ tuyên thệ nhậm chức

Giao diện thử nghiệm VTVLive