TV& VIDEO

EIU

Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2014

Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2014

Singapore, Paris, Melbourne, Copenhaghen... là những thành phố được xếp hạng top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2014.