TV& VIDEO

em bé mồ côi

Quặn lòng cuộc sống cơ cực của em bé mồ côi Thái Bình

Quặn lòng cuộc sống cơ cực của em bé mồ côi Thái Bình

VTV.vn -Mẹ mất vì ung thư, bố bỏ đi khi biết em là con gái, Nhung được bác chăm lo, nuôi dưỡng. Hai bác cháu phụ thuộc vào sào ruộng và tiền thuê vặt cỏ dại để sinh hoạt hàng ngày.