TV& VIDEO

"ém" tiền

Gia Lai: “Ém” hàng tỷ đồng tiền chế độ của giáo viên và học sinh

Gia Lai: “Ém” hàng tỷ đồng tiền chế độ của giáo viên và học sinh

VTV.vn - Phòng Giáo dục huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã “ém” hàng tỷ đồng tiền chế độ của giáo viên và học sinh trong toàn huyện.