TV& VIDEO

email công việc

Pháp: Cấm công ty gửi email công việc ngoài giờ làm

Pháp: Cấm công ty gửi email công việc ngoài giờ làm

VTV.vn - Người lao động giờ Pháp sẽ được giảm bớt áp lực căng thẳng trong công việc nhờ một điều khoản mới trong luật lao động sửa đổi mới được thông qua.