TV& VIDEO

Emma Bunton

Spice Girls được mời chào 41 triệu USD để trở lại

Spice Girls được mời chào 41 triệu USD để trở lại

Sân khấu Las Vegas, Mỹ đã đưa giá 25 triệu bảng Anh (tương đương 41 triệu USD) để mời các cô gái “gia vị” nước Anh nổi tiếng một thời Spice Girls quay trở lại sàn diễn.