TV& VIDEO

Enrique Iglesias

Những sự văn hóa kiện quốc tế nổi bật trong tuần (17-23/11)

Những sự văn hóa kiện quốc tế nổi bật trong tuần (17-23/11)

Một tuần lễ đã kết thúc và hãy cùng VTV điểm lại những sự kiện văn hóa quốc tế nổi bật đã diễn ra trong tuần qua.