TV& VIDEO

Eric Schmidt

Chủ tịch Google hướng dẫn chuyển từ iPhone sang Android

Chủ tịch Google hướng dẫn chuyển từ iPhone sang Android

 Mới đây, Chủ tịch của công ty Google, ông Eric Schmidt đã hướng dẫn người dùng iPhone chuyển sang sử dụng nền tảng Android.