TV& VIDEO

flamenco

Huyền thoại ghita flamenco Paco de Lucia qua đời

Huyền thoại ghita flamenco Paco de Lucia qua đời

Paco de Lucia, huyền thoại ghita Flamenco Tây Ban Nha, người đã thổi vào Flamenco những âm thanh hiện đại sôi động, đã qua đời ở tuổi 66.