TV& VIDEO

FLC Twin Towers

Vietcombank - FLC tài trợ vốn cho FLC Twin Towers 1.965 tỷ đồng

Vietcombank - FLC tài trợ vốn cho FLC Twin Towers 1.965 tỷ đồng

VTV.vn - Theo đó, tổng giá trị mà Vietcombank - FLC ký hợp đồng tài trợ vốn cho FLC Twin Towers lên đến 1.965 tỷ đồng.