TV& VIDEO

Formosa bồi thường

Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường

Formosa đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, đến ngày 30/8, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã chuyển đủ 500 triệu USD bồi thường cho phía Việt Nam.