TV& VIDEO

FTA Việt Nam - Hàn Quốc

Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc

Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc

VTV.vn - Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 trên thế giới của Hàn Quốc, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.