TV& VIDEO

Gà đông cảo

Nông dân Bắc Ninh làm giàu từ giống gà Hồ

Nông dân Bắc Ninh làm giàu từ giống gà Hồ

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Văn Trường, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, gà Hồ có giá trị dinh dưỡng cao, một cặp gà giống có thể bán với giá từ 15-40 triệu đồng.