TV& VIDEO

Ga Giáp Bát

Thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

VTV.vn - Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất kho hàng E5, ga Giáp Bát, Hà Nội.