TV& VIDEO

gà thải Trung Quốc

Gà loại thải Trung Quốc là "rác" cần tiêu hủy

Gà loại thải Trung Quốc là "rác" cần tiêu hủy

 Gà thải loại có giá chỉ 3.600 đồng/kg. Vì sao giá gà thải loại từ những trại nuôi gà đẻ trứng của Trung Quốc lại rẻ đến như vậy?