TV& VIDEO

gác lại

Đón Tết sớm ở nơi biên cương

Đón Tết sớm ở nơi biên cương

Tết của người lính ở biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thật đơn sơ nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội.