TV& VIDEO

gạch bỏ

Cẩn trọng các chiêu lừa đảo khuyến mãi cuối năm

Cẩn trọng các chiêu lừa đảo khuyến mãi cuối năm

Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng chi tiêu rộng rãi cho vài ngày Tết, nhiều doanh nghiệp tung chiêu khuyến mãi hấp dẫn. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp vờ giảm giá để đánh lừa người tiêu dùng.