TV& VIDEO

Galaxy Cinema

Galaxy Cinema phủ nhận việc bán toàn bộ rạp chiếu phim

Galaxy Cinema phủ nhận việc bán toàn bộ rạp chiếu phim

VTV.vn - Tổng Giám đốc Galaxy Me khẳng định thông tin Galaxy Cinema bán toàn bộ rạp chiếu phim là không đúng sự thật.