TV& VIDEO

Galaxy Grand 2

Dòng Galaxy chuẩn bị được Samsung cập nhật Android Kitkat 4.4.4?

Dòng Galaxy chuẩn bị được Samsung cập nhật Android Kitkat 4.4.4?

Một tài liệu “rò rỉ” mới đây cho thấy Samsung sẽ cập nhật Android Kitkat 4.4.4 cho các mẫu Galaxy vào tháng 10 và tháng 11 sắp tới.