TV& VIDEO

gầm cầu vượt

Từ 1/12, cấm làm bãi đỗ xe dưới gầm cầu

Từ 1/12, cấm làm bãi đỗ xe dưới gầm cầu

VTV.vn - Từ 1/12 tới đây, gầm cầu đường bộ sẽ không được sử dụng làm nơi đậu, đỗ xe và kinh doanh các dịch vụ khác.