TV& VIDEO

game PlayStation

Italy giám sát game PlayStation để ngăn ngừa khủng bố

Italy giám sát game PlayStation để ngăn ngừa khủng bố

VTV.vn - Italy sẽ giám sát các cuộc hội thoại trong game PlayStation để ngăn chặn các hoạt động khủng bố.