TV& VIDEO

gắn chip

Hà Nội "dẹp loạn" taxi trước Tết Nguyên đán

Hà Nội "dẹp loạn" taxi trước Tết Nguyên đán

Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết thu hồi phù hiệu taxi, đình chỉ hoạt động đối với những doanh nghiệp taxi làm ăn chộp giật, bán thương hiệu.