TV& VIDEO

gắn liền

Từ 7/2015, Hà Nội sẽ phạt các tổ chức chưa đăng ký đất đai

Từ 7/2015, Hà Nội sẽ phạt các tổ chức chưa đăng ký đất đai

Trước ngày 1/7/2015, các tổ chức tại Hà Nội chưa được cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, nếu không sẽ bị xử phạt.