gắn liền

Từ 7/2015, Hà Nội sẽ phạt các tổ chức chưa đăng ký đất đai

Từ 7/2015, Hà Nội sẽ phạt các tổ chức chưa đăng ký đất đai

Trước ngày 1/7/2015, các tổ chức tại Hà Nội chưa được cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, nếu không sẽ bị xử phạt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive